GBL Forsendelse - altid et tracking nummer

Vores GBL-forsendelse udføres kun med store og pålidelige kurerer. Vi sender altid en sporingskode via e-mail samme dag efter ordren er afsendt. Vores kunder ved altid status eller placering af deres ordrer.

Rigtige transportdokumenter:

GBL Europe BV har sin egen REACH-registrering *. 01-2119471839-21-0023
Sammen med alle vores forsendelser er der altid et materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og et analysecertifikat COA.

* 'Registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) er en EU-forordning dateret 18. december 2006. REACH vedrører produktion og anvendelse af kemiske stoffer og deres potentielle indvirkning på både menneskers sundhed og miljøet. Det tog syv år at tage 849 sider, og det er blevet beskrevet som den mest komplekse lovgivning i Unionens historie og den vigtigste i 20 år. Det er den hidtil strengeste lov om regulering af kemiske stoffer og vil påvirke industrier over hele verden. REACH trådte i kraft den 1. juni 2007 med en trinvis implementering i det næste årti. Forordningen oprettede også Det Europæiske Kemikalieagentur, der forvalter de tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af REACH. '

Send politik igen

Hvis din ordre ikke ankommer af en eller anden grund, vil vi gøre en gratis videresende.
Undtagelse er de skandinaviske lande.

//COD //livechat //Google Analitics //aftership