Doprava GBL - vždy kód pro sledování

Naše doprava GBL je výhradně zajišťována velkými a spolehlivými přepravci. Ve stejný den, kdy je objednávka odeslána, vždy e-mailem zasíláme kód pro sledování. Naši zákazníci vždy znají stav nebo lokalitu svých objednávek

Picture about GBL delivery for business to business

Vzor přepravy GBL ze společnosti do společnosti
COD – Dobírka při doručení
(Platba v okamžik doručení.)

Doručení na dobírku (COD) nabízíme do 9 různých evropských zemí.

Tyto země jsou:

    Rakousko Maximálně: 4000 EUR
    Belgie Maximálně: 3000 EUR
    Kypr Maximálně: 4000 EUR
    Francie Maximálně: 750 EUR
    Německo Maximálně: 4000 Euro
    Řecko Maximálně: 1500 EUR
    Irsko Maximálně: 999 EUR
    Lucembursko Maximálně: 4000 EUR
    Malta Maximálně: 4000 EUR
    Portugalsko Maximálně: 1000 EUR
    Španělsko Maximálně: 2499 EUR

Platbu v hotovosti lze provést pouze v eurech nebo britských librách.

Co je „Doručení na dobírku – COD“?

Doručení na dobírku (COD) je typ platby, při které příjemce provede platbu za objednávku v okamžik doručení. Pokud kupující platbu v okamžiku doručení neprovede, objednávka bude vrácena UAB Clean and Solve. Příjemce může tuto platbu provést pouze v hotovosti!

Upozorňujeme, že odmítnutí zásilky znamená, že budete zařazeni na černou listinu pro budoucí transakce doručení na dobírku. Rovněž se ujistěte, že jste uvedli správné telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Správné přepravní doklady:

UAB Clean and Solve má vlastní registraci REACH*. FM621121-54
Společně se všemi našimi zásilkami vždy zasíláme bezpečnostní list materiálu (MSDS) a Certifikát analýzy (COA).

* Registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek (REACH) je nařízení Evropské unie ze dne 18. prosince 2006. REACH řeší výrobu a použití chemických látek, a jejich potenciální dopady jak na lidské zdraví, tak na životní prostředí. Vytvoření nařízení o 849 stranách trvalo sedm let a je popisováno jako nejkomplexnější legislativa v historii unie, nejdůležitější v posledních 20 letech. Je to k dnešnímu datu nejpřísnější zákon ohledně chemických látek a ovlivní průmyslová odvětví po celém světě. REACH vstoupil v platnost dne 1. června 2007, s fázovanou implementací po dobu příštího desetiletí. Směrnice rovněž ustanovila Evropskou agenturu pro chemické látky, která bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty REACH.'
Zásada opakovaného zaslání

Pokud vaše objednávka nebude z jakéhokoli důvodu doručena, zajistíme jedno opakované zaslání zdarma. Výjimkou jsou skandinávské země.

//COD //livechat //Google Analitics //aftership