GBL versturen - altijd een trackingcode

Trade Chemicals Europe BV verzendt uitsluitend met grote en betrouwbare koeriers. Na verzending van een bestelling sturen we altijd nog dezelfde dag per e-mail een trackingcode. Onze klanten zijn op enig moment op de hoogte van de status of locatie van hun bestelling(en).

 

Correcte transportdocumenten:

 

Trade Chemicals Europe BV heeft een eigen REACH-registratienummer*: 01-2119471839-21-0023

 

Onze leveringen gaan altijd vergezeld van een Veiligheidsblad (VB; Engels: Material Safety Data Sheet – MSDS) en een Certificaat van Analyse (Engels: Certificate of Analysis – CoA).

* ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen’ (REACH) is een verordening van de Europese Unie, die op 18 december 2006 werd aangenomen. REACH geeft richtlijnen voor de productie en het gebruik van chemische stoffen en aangaande hun mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Pas na zeven jaar werd de 849 pagina’s tellende verordening aangenomen en ze is wel de meest complexe regelgeving uit de geschiedenis van de EU en de belangrijkste van de laatste twintig jaar genoemd. Ze is de strengste regelgeving voor chemische stoffen tot op heden en heeft impact voor het mondiale bedrijfsleven. REACH werd van kracht op 1 juni 2007, met een gefaseerde implementatie. De regelgeving installeerde ook het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA), dat verantwoordelijk is voor de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten rond REACH.

Opnieuw sturen beleid:

 

Als uw bestelling niet afgeleverd wordt, om welke reden dan ook, verzenden we één keer kosteloos opnieuw. Uitzondering hierop vormen de Scandinavische landen.