Betingelser

By buying and agreeing wit our therms and conditions from our store we confirm that the y-butyrolactone.

which we obtain from UAB Clean and Solve is not used for the production or manufacture of chemical weapons, armaments or illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances.

Buyer will use the product exclusively for cleaning or dissolving purposes.

Buyer does agree that the products will not be resold or exported directly or indirectly by them.

Introduktion

Her er vores almindelige vilkår og betingelser. Disse generelle vilkår og betingelser gælder altid, når du bruger vores hjemmeside eller sender en ordre via vores Net Service. De indeholder vigtige oplysninger for dig som køber. Vi anbefaler at læse dem omhyggeligt. Vi anbefaler også at du gemme eller udskriver disse vilkår, så du kan henvise til dem senere.

Definitioner

UAB Clean and Solve: en virksomhed med adresse i Vilnius, registreret i Handelskammeret under journalnummer 304231452, som fører handelsvirksomhed under navnet UAB Clean and Solve.

Net Service: Service i nettet af Clean and Solve Sp z o.o, tilgængelig under adressen www.cleanandsolve.com og alle dens underdomæner.

Køberen: en fysisk person eller en virksomhed der handler indenfor sin faglige kompetaance eller handelsmæssige aktivitet og som indgår en aftale med virksomheden UAB Clean and Solve og/eller er indregistreret i vores Net Service.

En aftale: en hvilken som helst overenskomst eller kontrakt mellem virksomheden UAB Clean and Solve og Køberen, hvoraf de Almindelige Betingelser er en uadskillelig del.

Almindelige Betingelser: herværende Almindelige Betingelser.

Almindelige Betingelsers anvendelighed

Almindelige Betingelser gælder alle tilbud, overenskomster og leverancer af virksomheden UAB Clean and Solve, medmindre andet er bestemt og stadfæstet i skriftlig form.

Hvis Køberen i sin bestilling, bekræftelse eller en hvilken som helst anden formulering berørende de Almindelige Betingelser eller bestemmelser i en kontrakt, formulere en påstand som afviger fra de Almindelige Betingelser, eller som ikke er omfattet deri, er denne formulering kun bindende for virksomheden UAB Clean and Solve i det omfang virksomheden UAB Clean and Solve vil acceptere dette i skriftlig form.

I de tilfælde hvor der foruden herværende Almindelige Betingelser gælder andre konkrete betingelser tilknyttet en vare eller en service, og disse tillægsbetingelser skulle vise sig at være afvigende i forhold til Almindelige Betingelser, vil Køberen altid være berettiget til at henvise til den af de to betingelser, som han finder mest fordelagtig.

Priser og informationer

Alle priser inkluderet i Net Service og i andre publikationer, der stammer fra virksomheden UAB Clean and Solve omfatter alle skatter og andre gebyrer, der pålægges af myndighederne, medmindre andet er fastsat i Net Service.

Hvis forsendelsens omkostninger skal påregnes, vil det blive angivet udtrykkeligt i god tid inden indgåelsen af kontrakten. Omkostningerne for forsendelsen vises også separat under bestillingsprocessen.

Indholdet i Net Service er redigeret med største omhu og dog kan virksomheden UAB Clean and Solve ikke garantere, at alle informationer som findes på hjemmesiden altid er opdaterede og fuldstændige. Priser og andre informationer der indgår i Net Service og andre publikationer udsendt af virksomheden UAB Clean and Solve kan naturligvis indeholde små fejl opstået ved programmering eller udskrivning.

Virksomheden UAB Clean and Solve kan ikke drages til ansvar for afvigende farver som fremkommer på grund af farvekvaliteten der vises på skærmen.

Indgåelse af aftalen

En aftale betragtes som indgået i det øjeblik Køberen accepterer tilbudet fremsat af virksomheden UAB Clean and Solve, sammen med de betingelser virksomheden UAB Clean and Solve har indført.

Hvis Køberen acceptere et tilbud via nettet eller andre elektroniske kommunikationsmidler vil virksomheden UAB Clean and Solve uden ophold bekræfte denne acceptation via elektroniske kommunikationsmidler. Inden en sådan bekræftelse er indsendt er Køberen til enhver tid berettiget til at ophæve en aftale.

Hvis det skulle vise sig, at Køberen under en bekræftelsen eller indgåelse af en aftale på anden måde, har givet inkorrekte oplysninger vil virksomheden UAB Clean and Solve være berettiget til kræve overholdelsen af aftalens bestemmelser som gælder Køberen, indtil denne fremsender de korrekte data.

Registrering

For bedre udnyttelse af Net Service, kan Køberen indregistrere ved hjælp af en tilmeldingsformular / eller ved oprettelsen af en konto med login i Net Service.

Ved registreringen vil Køberen blive bedt om at oprette et brugernavn og en adgangskode, for at kunde logge ind på Net Service. Køberen er selv ansvarlig for at vælge en tilstrækkelig sikker adgangskode.

Køberen bør ikke videregive brugernavn eller adgangskode til uvedkommende. Virksomheden UAB Clean and Solve kan ikke drages til ansvar for urigtig anvendelse af brugernavn eller adgangskode og er i enhver tid i sin gode ret til antage at den som er logget ind i Net Service er den berettigede. Køberen bære det fulde ansvar og risiko for enhver handling og bestilling som foretages i Net Service ved brug af Køberens brugernavn og adgangskode.

Hvis Køberen er klar over eller har mistanke om, at hans login oplysninger er gjort tilgængelige for uvedkommende, bør han straks ændre din adgangskode og / eller underrette virksomheden UAB Clean and Solve for at virksomheden UAB Clean and Solve straks kan træffe passende foranstaltninger.

 

Opfyldelse af kontrakten

Så snart virksomheden UAB Clean and Solve modtager en ordre, sendes produkterne straks til Køberen, under respekteringen af bestemmelserne i tredie afsnit i dette kapitel.

Virksomheden UAB Clean and Solve har ret til at antage en tredjepart til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

I god tid inden datoen for undertegnelsen af kontrakten, anbringes i Net Service oplysningerne som klart beskriver, hvordan og hvornår produkterne vil blive fremsendt. Hvis ingen frist for leverance er aftalt i forvejen vil produkterne blive leveret senest indenfor 30 dage.

Hvis virksomheden UAB Clean and Solve ikke vil være i stand til at levere produkterne inden for den aftalte frist, vil Køberen blive underrettet. Efter en sådan underrettelse kan Køberen beslutte om at han vil acceptere en ny dato eller opsige aftalen uden at pådrage sig nogle omkostningerne.

Virksomheden UAB Clean and Solve anbefaler Køberen at checke produkterne ved leverancen og rapportere eventuelle mangler inden for en fastsat frist, helst i skriftligt form eller via e-mail. For yderligere information henvises til artiklen der handler om garanti og overensstemmelse med bestillingen.

I det øjeblik produkterne er leveret til Køberens adresse, vil Køberen overtage risikoen i forbindelse med leverancen.

Hvis den bestilte vare ikke længere kan leveres, har virksomheden UAB Clean and Solve ret til at tilvejebringe et produkt af tilsvarende art og kvalitet. I dette tilfælde har Køberen ret til at opsige aftalen uden omkostninger og returnere produktet vederlagsfrit.

Fortrydelsesret / returnering

Køberen har ret til at opsige en aftale indgået med virksomheden UAB Clean and Solve over nettet eller via korrespondance inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen af produktet, gratis og uden angivelse af årsag. Denne frist løber fra dagen efter modtagelsen af produktet af Køberen eller en tredjepart udpeget af Køberen, som ikke er transportfirma, eller:

- i det tilfælde at aftalen gælder levering af flere produkter eller flere dele til en given dato, fra den dato Køberen, eller en tredjepart udpeget af køberen, har modtaget den sidste leverance;

- i tilfælde af aftalen gælder en kontinuerlig levering af produkter over en given periode: fra den dato, hvor Køberen, eller en tredjepart udpeget af køberen, har modtaget det sidste produkt;

- hvis Køberen har bestilt flere produkter: fra den dato, hvor Køberen, eller en tredjepart udpeget af køberen, har modtaget det sidste produkt.

Kun direkte omkostninger ved tilbagesendelsen bæres af Køberen. Det betyder, at Køberen kun betaler omkostningerne ved at returnere varen. Alle forsendelsesomkostninger betalt af Køberen i forvejen samt købsprisen betalt for produktet vil blive returneret til Køberen efter returneringen af hele ordren.

I den tid produktet tilbageholdes som omtalt i afsnittet foroven , vil Køberen behandle produktet og dets emballage med største varsomhed. Køberen må ikke åbne emballagen eller anvende produktet, medmindre det er nødvendigt for at fastsætte arten af produktet, dets funktion og virkemåde.

Køberen er kun ansvarlig for den nedsættelse af produktets værdi, som er resultatet af hans brug af det på anden måde end den tilladte.

Køberen har ret til at opsige herværende aftale i overensstemmelse med første afsnit i dette kapitel ved at melde sin opsigelse (i digital form eller på anden måde) til virksomheden UAB Clean and Solve, indenfor den aftalte opsigelsesfrist, ved hjælp af en opsigelsesformular eller på anden utvetydelig måde. Hvis virksomheden UAB Clean and Solve vil muliggøre Køberen at aflægge en opsigelse via elektronisk/digital vej, og dernæst, efter af Køberen har tilsendt sin opsigelse, virksomheden UAB Clean and Solve vil umiddelbart bekræfte modtagelsen, skal Køberen så hurtigt som muligt levere produktet tilbage eller til (en repræsentant) UAB Clean and Solve Køberen kan sende produktet direkte til virksomheden UAB Clean and Solve uden forudgående meddelelse af en opsigelse indenfor den frist som nævnes foroven. Sker det på en sådan måde skal Køberen vedlægge til forsendelsen en opsigelse i skriftlig form, udfyldt ved hjælp af opsigelsesformularen. Produkter kan returneres til adressen: Virksomheden UAB Clean and Solve Laisvės pr. 60-1107  LT-05120, Vilnius.

Alle udgifter indbetalt af Køberen (på forhånd) vil blive returneret til Køberen så hurtigt som muligt og senest indenfor 14 dage efter kontraktens opsigelse. Hvis Køberen har valgt en dyrere form for forsendelse i forhold til den biligste standardforsendelse er virksomheden UAB Clean and Solve ikke forpligtet til at returnere prisforskellen mellem standardforsendelsen og den dyre måde.

Med undtagelse af tilfælde hvor virksomheden UAB Clean and Solve har tilbudt at indhente produktet for egen hånd, er virksomheden berettiget til at udsætte tilbagebetalingen indtil produktet er modtaget eller til det øjeblik Køberen har bevist tilbageleveringen af produktet, alt efter hvilken af delene kommer først.

Information om muligheder og manglende muligheder for at opsige en aftale samt om alle de nødvendige skridt som skal foretages vil fremstå klart i Net Service, tilstrækkelig lang tid i forvejen.

Betaling

Køberen skal betale skyldighederne til virksomheden UAB Clean and Solve i overensstemmelse med bestillingsformularen ad en af de metoder som er nævnt i Net Service. Virksomheden UAB Clean and Solve kan tilbyde enhver metode for betaling efter forgodtbefindende, og kan på et frit valgt tidspunkt indføre andre metoder.

Garantier og overensstemmelse

Herværende kapitel finder anvendelse kun i det tilfælde at en Køber ikke handler som professionel eller som handelsfirma. Uanset ovenstående gælder det at hvis virksomheden UAB Clean and Solve vil give særskilt garanti for et produkt, vil en sådan garanti gælder for alle slags Købere.

Virksomheden UAB Clean and Solve garanterer, at produkterne opfylder betingelserne i en aftale ligesom de opfylder specifikationer anført i tilbudet, begrundede kvalitetskrav indenfor holdbarhed og anvendelighed samt lovmæssige og statslige forskrifter som gælder på dagen for kontraktens undertegnelse. Hvis parterne er blevet enige om det, vil virksomheden UAB Clean and Solve også garantere, at produktet er velegnet til andre formål end dets normale anvendelse.

Ingen garantier som tilbydes af virksomheden UAB Clean and Solve, producenten eller importøren kan få indflydelse på retsmæssige og forskriftsmæssige rettigheder som Køberen har haft tidligere eller som han kommer i besiddelse af i kraft af kontrakten.

Hvis det leverede produkt ikke opfylder kontraktbetingelserne, skal Køberen informere virksomheden UAB Clean and Solve derom indenfor rimelig tid efter opdagelsen af fejlen.

Hvis virksomheden UAB Clean and Solve anerkender klagen som begrundet, vil pågældende produkter blive forbedret, udskiftet eller taget tilbage efter konsultation med Køberen. I henhold til kapitlet vedrørende ansvarsforhold, kan tilbagebetalingen ikke overstige den pris som Køberen har betalt for produktet.

Fremgangsmåden ved klage

Hvis Køberen har klager i forbindelse med produktet som han har modtaget (i forhold til kapitel om garantier og overensstemmelse) og/eller på anden måde i forbindelse med service ydet af virksomheden UAB Clean and Solve, kan han fremlægge klage i telefonsamtale, ved hjælpe af en e-mail eller et brev sendt via standardpost. Kontakt oplysninger findes sidst i teksten af Almindelige Betingelser.

Virksomheden UAB Clean and Solve vil reagere på klager så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 1 dag efter modtagelsen af en sådan klage. Hvis virksomheden UAB Clean and Solve er ude af stand til at give et konkret svar til klagen så længe vil virksomheden UAB Clean and Solve bekræfte modtagelsen af klagen inden for 1 dag efter modtagelsen af en sådan klage og samtidig give en frist for et konkret eller endeligt svar på Køberens klage.

 

Ansvar

Herværende kapitel anvendes kun hvis Køberen enten er en fysisk person eller en juridisk enhed som handler indenfor sit professionelle arbejdsområde eller som handelsfirma.

Det samlede ansvar som virksomheden UAB Clean and Solve har overfor Køberen på grund af en misligholdelse af den indgåede aftale som skyldes virksomheden, er begrænset til en erstatning der ikke overstiger den pris som er fastsat for en given aftale (medregnet Moms).

Virksomheden UAB Clean and Solve kan ikke pålægges et ansvar overfor Køberen, for indirekte ødelæggelser eller tab, som er tilfældet – og i særdeleshed ikke for – materielle tab, tab af profit, tab af opsparing, tab af data samt tab grundet afbrydelser i Køberens arbejde.

Bortset fra de tilfælde som er omtalt i de to forudgående afsnit i dette kapitel kan virksomheden UAB Clean and Solve ikke drages til noget som helst ansvar for Køberens tab, uanset begrundelsen som er angivet for erstatningskravet. Dog vil begrænsninger formuleret i dette kapitel bortfalde hvis der er tale om påviselig handling med overlæg eller grov forsømmelse udøvet af virksomheden UAB Clean and Solve.

Virksomheden UAB Clean and Solve vil være ansvarlig overfor Køberen for misligholdelse af en aftale som er resultatet af virksomhedens handling, udelukkende hvis Køberen uden ophold vil informere virksomheden UAB Clean and Solve ved at sende en passende meddelelse om misligholdelsen hvori man fastsætter en tidsramme hvor virksomheden skal udbedre misligholdelsen, og virksomheden UAB Clean and Solve alligevel ikke har opfyldt forpligtelserne efter den tidsfrist som har været forlangt. Meddelelsen om misligholdelse skal indholde en beskrivelse af misligholdelsens art som omfatter så mange enkeltheder som muligt for at virksomheden UAB Clean and Solve kan finde en passende løsning af problemerne.

Enhver hændelse som giver ret til at kræve en erstatning, er altid betinget af at Køberen informerer virksomheden UAB Clean and Solve i skrift om malfunktioner eller tab så hurtigt som muligt og dog ikke senere end 30 dage efter at malfunktioner eller tab har fundet sted.

Hvis misligholdelsen er resultatet af force majeure er virksomheden UAB Clean and Solve ikke forpligtet til at betale erstatning for malfunktion eller tab som er følgen deraf.

Ejendomsforhold

Så længe Køberen ikke har betalt hele beløbet for en leverance beholder virksomheden UAB Clean and Solve ejendomsretten til at de levere varer.

Fortrolighedspolitik

Virksomheden UAB Clean and Solve vil behandle Køberens personlige data i overensstemmelse fortrolighedspolitikkens regler offentliggjort i Net Service.

Afsluttende bestemmelser

Herværende aftale er underlagt loven i det land hvor netforretningen er oprettet.

Hvis en gældende ret ikke bestemmer anderledes skal enhver tvist som fremkommer på grund af aftalen afgøres for hollandsk domstol i den region hvor virksomheden UAB Clean and Solve har sit sæde.

Dersom et punkt formuleret i herværende Almindelige Betingelser skulle vise sig at være ugyldigt vil det ikke påvirke gyldigheden af de Almindelige Betingelser som helhed. I et sådant tilfælde vil parterne i aftalen erstatte det punkt eller de punkter med passende punkter, som vil svare til de slettede punkter i den grad den aktuelle lov vil muliggøre.

Alle de steder i de Almindelige Betingelser hvor der kræves "skriftlig form" vil digital form eller fax være at betragte for skriftlig form under den betingelse at afsenderens identitet og en e-mail adresse er tilstrækkelig bevist.

Kontakt

I tilfælde af spørgsmål, tvivl eller klager angående herværende Almindelige Betingelser bedes du om at kontakte os ved elektronisk eller almindelig post.

Virksomheden UAB Clean and Solve

Laisvės pr. 60-1107
LT-05120, Vilnius

tel. +32 266 908 66
hjemmeside: info@cleanandsolve.com

Handelskammer 304231452

VAT LT100010196113

!Må ikke spises, indtagelse er farlig for liv og helbred!

//COD //livechat //Google Analitics //aftership